התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

ZIP File

A zipped or compressed file. "Zipping" a file involves compressing one or more items into a smaller archive. A zipped file takes up less hard drive space and less time to transfer it to another computer.

Join Email Marketing Buzz.