התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

RSS

A family of XML dialects for Web syndication used by (among other things) news websites and weblogs. The abbreviation is used to refer to the following standards:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Join Email Marketing Buzz.