התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

Notification

A feature that allows you to have all email and/or subscriptions forwarded to your chosen email address. It can be enabled under Campaign >> Settings >> General Settings. In order to start receiving email notifications about your list subscriptions move the slider to ON and select your email address in the drop-down below the slider. The changes will be saved automatically.

Join Email Marketing Buzz.