התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

Newsletter

An email message sent to subscribers on a regular schedule with relevant information on a topic. Often used to capture Web site visitor's email addresses, they can also be used to keep in touch with existing customers, or simply as a means of distributing new information on products.

An email newsletter is probably the most effective way to communicate with your target audience. One of the main considerations before you create and deliver an email newsletter is what format to use: HTML or Text.

Join Email Marketing Buzz.