התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

Merge Word

A combination of words referring to custom fields, which can be used for personalizing your messages. If merge words are inserted throughout the message, the brackets https://www.getresponse.com/ ?lang=he must be used, and the word "custom" needs to be followed by an underscore "_". Therefore, if you have added the custom fields: industry and company name, your merge words will look like this: https://www.getresponse.com/custom_company_name?lang=he is a leader in https://www.getresponse.com/custom_industry?lang=he.

Join Email Marketing Buzz.