התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

Mailing List

Email list - A list of email addresses that receive mailings from you.

A permission-based list or database of email addresses identified by a single name and used by e-marketers to send, or broadcast, sales messages, newsletters and other publications to a large group or segment of subscribers (opt-ins). The lists usually contain the email addresses, individuals or subscribers receiving mail at those addresses, publications to which they have subscribed, and any relevant notes or profile data. Most e-marketers consider mailing lists their most valuable asset.

Join Email Marketing Buzz.