התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

CSV Format

Comma Separated Values, a specially formatted plain text file which stores spreadsheet or basic database-style information in a very simple format, with one record on each line, and each field within that record separated by a comma. Ex: John,Smith,john@smithman.com,male,37. To export an Excel file to a CSV file you choose a CSV type while saving the document.

Join Email Marketing Buzz.