התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

Confirmation Message

A message containing a confirmation link, sent to contacts upon adding them to your list, to verify their intention to receive your messages. As a result, only those people with access to the account can respond to the confirmation message, greatly reducing the chances of abuse.

Join Email Marketing Buzz.