התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

 • השתמש ב-6 תווים לפחות
 • שלב אותיות וספרות
 • שלב אותיות רישיות וקטנות
 • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

Strategic Email Marketing Course

What’s the secret to successful marketing campaigns? Email marketing.
When paired with other marketing tools, it’s a powerful way to improve your results.

Join this free 9-lesson course to learn how to use email marketing for your business.
And how to connect it with the essential online marketing tools: landing pages, webinars, and marketing automation.

What’s in this course?

 • Email list building
 • Elements of an effective email
 • Designing for the highest conversion
 • Tips for excellent email delivery
 • Automated emails and drip campaigns
 • Email statistics and optimization

Learn how to:

 • Build email lists
 • Establish good delivery rates
 • Analyze and optimize your emails
 • Create high converting emails
 • Automate emails for high engagement
 • Develop interconnected marketing campaigns

Sign up for this free email course:

Thanks for enrolling in this free course.

We’ve already sent your first lesson, so you can get started right away!
Follow the 9 lessons and you’ll discover how to use email marketing to add more value to your business.

Hungry for online marketing tips and insights?

Fill up in the GetResponse Resources hub, where you can keep up to date with the latest marketing trends.