התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

 • השתמש ב-6 תווים לפחות
 • שלב אותיות וספרות
 • שלב אותיות רישיות וקטנות
 • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)
 • Use the most effective channel for advertising and selling online.
 • Select landing page templates that match your business.
 • Customize each element of your squeeze page template and choose from 1000+ free iStock images.
 • Design the template using an easy drag’n’drop editing tool, then publish it with a click.
 • Track number of visitors and page views and and compare conversion rates.
 • Capture valuable leads with built-in sign-up forms integrated with campaigns.
 • Integrate landing pages with your Facebook fan page automatically.

Design landing pages that convert - in minutes.

דפדף בין כל התכונות