בדוק את המאפיינים החדשים האלו:

אפקטים מיוחדים

הוסף אפקטים ויזואליים מדהימים לתמונות שלך.

לפניאחרי

יישם מדבקות

בחר, הוסף, ונהל כל מיני סמלים. הוסף תוויות הנחה, סמלים עונתיים, שלטים מצחיקים, סימני קריאה דחופים ועוד,
על מנת להשיג את האפקט הרצוי.

שינוי כיוון

סובב את התמונה לרוחב או לאורך לקבלת התצוגה הטובה ביותר של
ההצעה שלך.

לפניאחרי

שנה גודל

שנה רוחב וגובה ללא שינוי היחס ביניהם. תקשר ביעילות על ידי שמירה של איזון בין גודל התמונה וכמות הטקסט.

חיתוך

חתוך את הקצוות המיותרים מצידי התמונה. גרום לאלמנטים החשובים ביותר של המוצר להיות נראים יותר.

הוסף טקסט

הוסף כותרות בכל מקום, מעוצבים כרצונך. כלול תיאורים על מנת להדגיש את מאפייני השירות שלך.

פשוט צייר

הוסף סימונים וציורים על מנת להסביר
ביתר בהירות ולגרום להצעה שלך להיות יותר ממוקדת.

כוונן

כוונן בעדינות את יצירת האמנות שלך.

לפניאחרי