התחל את תקופת ניסיון החינם שלך

טיפים לאבטחת סיסמה:

  • השתמש ב-6 תווים לפחות
  • שלב אותיות וספרות
  • שלב אותיות רישיות וקטנות
  • השתמש בתווים מיוחדים (למשל @)

A/B Testing

Get it right & get more – more opens, clicks and sales!

Which subject line gets the most opens? Which call-to-action gets the most clicks?
Easily test, analyze, and tweak your emails for peak performance.

Intuitive setup

Split tests are integrated into the email settings
stage and ready to set up with a few simple
clicks. It’s practically automatic.

Anything can be tested

Content, subject line, from field, time of day,
day of week – create up to 5 versions for any of these
elements to find out the best strategy.

Dividing recipients

Evenly splitting up your list into testing segments has never been easier. You can split test with up to 50% of the subscribers — all defined with a handy slider.

Results on the spot

Just go to your newsletter list to access
detailed metrics for clicks, opens and
performance differences between versions.

Looking for more tools to grow your business?

דפדף בין כל התכונות